ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Juta-Nefrit Óra- Ékszerkereskedelmi és Összeszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Juta-Nefrit Kft., székhelye: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18; cégjegyzékszáma: 13-09-186690; adószáma: 12085932-2-13; e-mail elérhetősége: webrendeles@jutakft.hu; telefonszáma: +36 30 383 22 51, képviseli: Simon Anna ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.jutaoraekszer.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza, így különösen a Szolgáltató és Weboldal látogatója, valamint a Szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: látogató és szolgáltatást igénybe vevő együtt: Ügyfél vagy Vásárló) (Szolgáltató és Felhasználó együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a Felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF érvényes a Weboldalon, valamint a Szolgáltató által működtetett közösségi oldalakon nyújtott Szolgáltatás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal esetében a Weboldal kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak, ezen szabályzatoknak a jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezései esetén a jelen ÁSZF tekintendő érvényesnek a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles elfogadni, melyet az arra kijelölt űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, tudomásul vette és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melynek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

A Weboldal szolgáltatásait minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére veheti igénybe.

A Szolgáltató esetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A jelen ÁSZF 2022. június 1-én lép hatályba, mely megegyezik az ÁSZF Weboldalon történő közzétételének napjával. Jelen ÁSZF a hatályba lépését követően igénybe vett Szolgáltatások tekintetében alkalmazandó.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.jutaoraekszer.hu Weboldalon található elektronikus webáruházban, a webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

A jelen ÁSZF rendelkezései annak hatálybalépésének napjától kezdődően valamennyi Szolgáltatás igénybevételére, valamint valamennyi, a Szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárlóra nézve hatályosak.

A Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, mely módosítást a Szolgáltató jelen ÁSZF közzétételével azonos módon Weboldalán közzéteszi. A Szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 1. A Szolgáltató adatai:

 

A jutaoraekszer.hu Webáruház üzemeltetését, a kiskereskedelmi tevékenységet a Juta-Nefrit Óra- Ékszerkereskedelmi és Összeszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Név: Juta-Nefrit Óra- Ékszerkereskedelmi és Összeszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.

Adószám: 12085932-2-13

Telefonszáma: +36 30 383 22 51

Cégjegyzékszáma: 13-09-186690

Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: webrendeles@jutakft.hu

Külön engedély száma: BP/1503/01985/1/2020

Bankszámlaszám: [Raiffeisen Bank - 12010628-01744364-00100006]

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Trust-IT Kft.

Székhelye: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A

Elérhetőség: info@trustit.hu

Honlap: https://domaingalaxy.hu/

https://www.domain.hu/adatkezeles/

 

A Szolgáltató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő̃ Hatóság engedélyével üzemel, mint nemesfémtárgyak és termékek kereskedelmi tevékenységére jogosult cég, melynek nyilvántartási száma: PR6946.

 

 1. A Szolgáltató Weboldalának elérhetősége

 

https://www.jutaoraekszer.hu

 

 1. A Szolgáltató Ügyfélszolgálata

 

A Szolgáltató a Webshop működésével, a megrendelési és szállítási folyamatokkal vagy a termékekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken áll a Vásárlók szíves rendelkezésére:

levelezés cím: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18

telefon: +36 30 383 22 51 (Hétfőtől vasárnapig, 10:00 órától – 18:00 óráig hívható)

e-mail: webrendeles@jutakft.hu

 

 1. Az ÁSZF elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit a Weboldalán teszi közzé.

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Webáruház szolgáltatásait a lenti korlátozással bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen, valós adatait megadva, érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Kizárólag azok a 16. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, hozzájárulnak személyes adataik a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott kezeléséhez és feldolgozásához, valamint a kézbesítési adataikat megadták a megrendelés leadásakor.

A megrendelés leadása még nem eredményezi Felek között a szerződés létrejöttét, a megrendelés teljesítéséig, az szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon (+36 30 383 22 51 hétfőtől vasárnapig, 10:00 órától – 18:00 óráig hívható) és elektronikus levélben (webrendeles@jutakft.hu) van lehetőség a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározottak szerint. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejövő szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadóak, az okirat kinyomtatható, lementhető, de Szolgáltató azt nem iktatja.

A szerződés a Felek között elsősorban a magyar Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. törvény), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szerinti feltételekkel jön létre.

7. Regisztráció, vásárlói profil
 

A Webshopban a vásárláshoz nem kötelező a regisztráció, a vásárlás folyamata regisztráció nélkül is elkezdhető és lefolytatható. Azonban minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van előzetesen regisztrálni és saját profil létrehozásával megkönnyíteni a vásárlási folyamatot. A regisztrációt követően, a vásárlói profil lehetőséget ad a Webáruház egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között a későbbi vásárlásoknál nem kell újfent a különböző szükséges adatokat újra begépelni.


A látogatóknak a jobb felső sarokban található „ember sziluett” ikon alatt található, "Felhasználó létrehozása” gombra kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására mindenféleképpen, kötelezően szükség van: e-mail cím, felhasználónév, továbbá szükséges a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával megjelölni, hogy a Felhasználó magánszemélyként, vagy cégként regisztrál. A nem, a születésnap, megadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás opcionális.

 

A Felhasználónak a fenti adatok megadása után, kötelezően el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával, ugyanis ezek elfogadása nélkül a regisztráció folyamata nem folytatható.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy hírleveleket a Mailerlite küldi, mely székhelye a Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. Amennyiben a kedves Vásárló utóbb úgy dönt, hogy mégis le kíván iratkozni a hírlevélről, akkor természetesen több hírlevél nem érkezik az általa megadott e-mail címre.


A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott e-mail címre egy információs e-mailt fog küldeni, amiben a regisztráció lényeges adatai érhetőek el és ennek segítségével véglegesíthető a regisztráció.


A felhasználó az oldalra való belépés után a jobb felső sarokban, „az ember sziluett” ikon alatt található "Bejelentkezés" gombra kattintva, az azonosító adatait (Felhasználónév és Jelszó) megadva éri el felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott adatok és hozzáadhatóak továbbiak. Itt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok, illetve a vásárlást és a kiszállítást megkönnyítő adatok felvitelére.


Elfelejtett jelszó esetén a "Bejelentkezés" oldalon lehet új jelszót igényelni az ”Új jelszó igénylése” lehetőségnél. Ezen a felületen meg kell adni a regisztrációkor használt felhasználónevet vagy e-mail címet, majd a rendszer haladéktalanul megküldi az új jelszó beállításához szükséges e-mailt a megadott e-mail címre, amivel ezt követően az aktiválás után már be lehet jelentkezni a webáruházba.

 

Amennyiben a Felhasználó fiókját és adatait a webshop rendszeréből töröltetni kívánja, úgy ezen igényét a webrendeles@jutakft.hu e-mail címre küldött levélben tudja jelezni a Szolgáltató felé, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói igény bejelentésétől számított 3 munkanapon belül véglegesen törli a rendszerből a Felhasználó fiókját és adatait.

 

8. A megrendelés, a termékek, a vásárlás folyamata


A Webshopban az egyes termék(ek) mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, termékinformációk, a szállítási feltételek, az aktuálisan elérhető készlet, a termék ára, a termék cikkszáma, a döntéshez szükséges egyéb paraméterek és a termék fotója is, továbbá lehetőség van a termék méretének kiválasztására a “Méret” fül alatt legördülő lehetőségek közül. A kiválasztott termékek mellett található “Kosárba teszem” gombra kattintva, a kiválasztott terméket a Webáruház virtuális kosarába lehet helyezni. A kosárba tetszőleges termék helyezhető el. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, magyar forintban értendők és az ÁFA-t, valamint a csomagolás költségét tartalmazzák. Ajándékutalvány felhasználása esetén a termék kosárba helyezését követően „Kuponkód” mezőbe kell beírni az ajándékutalvány kódját. A rendszer a vásárlás végösszegéből automatikusan levonja az ajándékutalvány értékét.

 

A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően, a megrendelni kívánt termékek listája, a weboldal tetején található menüsorban található „Kosár” ikonra kattintva érhető el. Itt a „Kosár megtekintése” gombra kattintva módosítható a termékek darabszáma, illetve törölhetőek a kosárban lévő tételek. A kosár termékeinek megrendeléséhez a „Rendelés leadás” gombot megnyomva juthatunk el. Ezen a felületen bejelentkezhetünk meglévő fiókunkba (Visszatérő vásárló), regisztrálhatunk egy új fiókot (Új vásárló), vagy folytathatjuk a vásárlást regisztráció nélkül („Vásárlás regisztráció nélkül”). A weboldalon a „Szállítási információ” felületén a vásárló jogosult annak a megválasztására, hogy kinek a részére történik a vásárlás, azaz saját részre vásárol, avagy online ajándékoz a Vásárló. A „Szállítási információ” felületen a Vásárló megválaszthatja azt, hogy milyen módon (szállítás futárszolgálattal, vagy szállítás GLS csomagpontra), valamint milyen szállítási idővel (azonnali szállítás, vagy szállítás adott napra) kívánja kiszállíttatni a megvásárolni kívánt terméke(k)et. Ugyanezen oldalon van lehetőség a „Megjegyzés a rendeléshez” és az „Üzenet a futárnak” ablakban további információkat, kiegészítéseket, kéréseket is mellékelni a megrendeléshez. Az adatok természetesen módosíthatóak, az esetleges gépelési hibák a megfelelő mezőre kattintással javíthatóak. Amennyiben a megrendelési folyamatot a Vásárló folytatni kívánja, a „tovább” gombra kattintva jut el a „Fizetési információ” felületére. A fizetés során a Vásárlónak először meg kell adnia a számlázási adatait (amennyiben azok a szállítási adataitól eltérőek), valamint *-al jelölt, azaz a továbblépéshez kötelező megválaszolnia azt is, hogy magánszemélyként, vagy cégként vásárol. A fizetési mód megválasztása szintén kötelező, a Vásárló az online bankkártyával való fizetés, vagy utánvéttel történő fizetési lehetőségek közül választhat. Ennek megválaszolását követően kerül az „Áttekintés” felületre, ahol a Vásárló áttekintheti a rendelését. Az „Áttekintés” felületén van lehetősége a Vásárlónak a Juta hírlevélre való feliratkozásra is, amely természetesen nem feltétele a rendelés sikeres leadásának. Az Általános Szerződési Feltételeket (jelen ÁSZF), továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatót a Vásárló jogosult elolvasni, valamint köteles azokat elfogadni a jelölőnégyzetre kattintva a rendelés leadásához. Amennyiben a *-al jelölt ablakokat a vásárló kitöltötte, a „rendelés leadása” gomb lenyomásával a Vásárló elfogadja a megismert szállítási és fizetési feltételeket, a jelen Általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és megrendeli az interneten keresztül kiválasztott terméket. Ezen megrendelés leadása a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.


Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy az aktuális raktárkészlet változhat, így a honlapon megadott készletinformációk Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére is csak tájékoztató jellegűek. A termék, amit megrendelnek Vevőink nagy valószínűséggel készletünkben rendelkezésre állnak, de nem tudjuk garantálni, hogy valóban megvásárolhatók. A webshopon található darabszámok, készletadatok folyamatosan aktualizáltak, de előfordulhat, hogy a bolti eladások - a bolt értékesítés jellegéből következően - szinkronizálásában estetlegesen pár perces lemaradás történik, így az adott termék készletadata rövid időre nem valós adatot mutat. A Szolgáltató a megrendelés leadását követő 3 munkanapon belül minden esetben visszajelzést ad a Vásárló felé azzal kapcsolatban, hogy a megrendelt terméket Szolgáltató le tudja-e szállítani. Készletszinkronizálási problémából adódóan nem teljesíthető megrendelések esetén, az ügyfélszolgálat tájékoztatja a Vásárlót továbbá a megrendelés törléséről, a termék várható újbóli beérkezéséről, hasonló készleten lévő termékek kínálatáról és az esetleges előre fizetés visszatérítéséről. Technikai okokból fakadó, készletszinkronizálási problémákért, és ebből kifolyólag a megrendelés ilyen okból történő törléséért Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

A weboldalon feltüntetett árak a készlet erejéig érvényesek. Nyilvánvalóan téves - pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő ár közzététele esetén a Szolgáltató természetesen nem köteles a terméket ezen a hibás áron szállítani, de felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat a megrendeléstől. Hibás árnak számít különösen, de nem kizárólagosan egy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár, illetve, ha a termék árának végéről hiányzik egy „0”, továbbá, ha elírás folytán bármilyen olyan ár kerül feltüntetésre, amely nyilvánvalóan nem egyenértékű a termék értékével.

 

 

A Weboldalon keresztül lehetőség van ajándékutalvány (továbbiakban: Ajándékutalvány) vásárlására is. Az Ajándékutalvány a vásárlástól számított egy évig érvényes és bárki jogosult felhasználni a Weboldalon vagy a Juta üzleteiben történő vásárlás során. Az Ajándékutalvány termékvásárlással kapcsolatos szállítási költségre nem váltható be.


A webáruház elkötelezett a környezeti terhelés minimalizálása, csökkentése irányában és ezen célból mindent megtesz a felesleges csomagolóanyag felhasználás elkerülése érdekében is. Ezen környezettudatossági szempontok mentén, több termék egyidejű vásárlása esetén a termékeket egy csomagolásban, az ékszereket pufi borítékban, míg az órákat dobozban szállítjuk Vásárlóinknak. A Vásárló által vásárolt minden egyes termékhez, illetve ékszerhez külön doboz jár, így ezen igényt a megrendeléskor a megjegyzés rovatban külön feltüntetni nem kell. Amennyiben a Vásárló Pandora márkájú terméket vásárol, úgy a szállítási információ pontban dönthet úgy, hogy a kiválasztott termék saját csomagolásán túl további Pandora csomagolást nem kér. Amennyiben a Vásárló a Pandora csomagolásra is igényt tart, úgy eziránti igényét megrendeléskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie. Amennyiben a megrendelés leadásakor Vásárló ezen igényét nem jelzi Szolgáltató felé, úgy Szolgáltató nem köteles a termékeket külön csomagolni és e tekintetben felelősség nem terheli.


A megrendelés megtörténtét követően, a webáruház a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival. Amennyiben ezen megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail nem érkezik meg 24 órán beül a Vásárló által megadott e-mail címre, akkor Vásárló mentesül mindennemű kötelezettsége alól.


Ügyfélszolgálatunk munkatársai a webrendeles@jutakft.hu címen, illetve munkaidőben (hétfőtől vasárnapig 10:00 órától – 18:00 óráig) a +36 30 383 22 51-es telefonszámon készséggel állnak Vásárlóink rendelkezésére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

 

9. Fizetési módok és fizetési feltételek


A megrendelt termék(ek) ellenértékét a Vásárló az alábbiak szerint tudja kiegyenlíteni:

 • Utánvéttel: A futárnál készpénzben vagy bankkártyával fizetve.
 • Online bankkártyával: Az OTP SimplePay felületén keresztül.
 • Online bankkártyával: Barion felületén keresztül

A kényelmes és biztonságos online fizetés a Simple Pay OTP bankkártya vagy Barion bankkártya elfogadó rendszeren keresztül történik.

Simple Pay esetében a Vásárló bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetés esetén, a Vásárló a pénztárból átirányításra kerül a Simple Pay oldalára, mely felületen megtörténik fizetés. A Bank kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően, Vásárlót a Bank oldala tájékoztatja, fizetés sikerességét megerősítő e-mail formájában.
A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

Tudomásul veszem, hogy a Juta-Nefrit Kft. (Székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca u. 18.) adatkezelő által a(z) https://jutaoraekszer.hu/adatkezelesi-tajekoztato adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP SimplePay-hez, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [kifizetés azonosító száma, vásárló email címe, vásárolt termékek adatai] Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ezt a fizetési módot választva a vevő automatikusan átkerül a Barion Payment Zrt. fizetési oldalára. A fizetési oldalon a kártyaadatok megadásával elindul a tranzakció. A fizetés eredményéről a rendszer tájékoztatja a vásárlót, a kártyatulajdonost, majd a vásárló visszairányításra kerül a webáruház oldalára. A Barion kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Barion nem kap értesítést Szolgáltatótól. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a Barion érheti el.

Tudomásul veszem, hogy a Juta-Nefrit Kft. (Székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca u. 18.) adatkezelő által a(z) https://jutaoraekszer.hu/adatkezelesi-tajekoztato adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion bankkártya elfogadó rendszerhez, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [kifizetés azonosító száma, vásárló email címe, vásárolt termékek adatai] Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/.


A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján. Sikeres fizetés esetén a Vásárló visszatér a Szolgáltató weboldalára, míg sikertelen fizetés esetén is a weboldalra érkezik vissza és választhat másik fizetési módot, vagy újra próbálkozhat a fizetéssel. Bankkártyával vásárolt visszaküldés esetén, ha a vásárolt termék eredeti csomagolásban, blokkal, hibátlan állapotban visszaérkezik hozzánk, a termék árát a Vásárló bankkártyájához tartozó bankszámlaszámra visszautalja Szolgáltató.

10. Házhozszállítás


A megrendelés beérkezését követően, a Szolgáltató visszaigazolást küld a rendelésről a Vásárló és a termék adataival, Vásárló által megadott e-mail címre.

A megrendelt termék(ek) átvételére házhozszállítás esetén futárcéggel történő kiszállítás keretében van lehetőség.


A megrendelt termékek kiszállítását/házhozszállítását a Webáruház üzemeltetője, a JUTA-NEFRIT Kft. megbízásából, a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi, a megrendelés leadását követő 1-3 munkanapon belül. A GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. késedelméért Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. A kézbesítés hétköznapokon, munkaidőben, jellemzően 8:00 és 17:00 óra között történik, ezért szállítási címként mindenképpen olyan címet adjon meg, ahol napközben tartózkodik az, aki átveszi majd a csomagot (például munkahely). Amennyiben a Vásárló budapesti címre kéri a termék kiszállítását, amennyiben rendelését az adott hét csütörtök estig leadja, úgy a szállításra szombati napon is sor kerülhet. Amennyiben a rendelés leadására csütörtök estét követően kerül sor, úgy a rendelés kézbesítésére a rendelés leadását követő héten kerül sor. A rendelés során az „Üzenet a futárnak” rovatba írandó minden olyan információ, ami a szállításnál fontos lehet.

Példának okáért, ha valaki más veszi át a csomagot Vásárló helyett, mindenképpen szükséges megadni az illető személy nevét és elérhetőségét. Nehezen megtalálható munkahely esetén, érdemes pontosan megadni az emelet- és ajtószámot, illetve rövid útbaigazítást adni, amely alapján a futár könnyebben odatalál a megadott címre. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, igyekszik lehetősége szerint telefonon egyeztetni, ha ez nem lehetséges, értesítést hagy. A futár a következő munkanapon újra megkísérli a kiszállítást.


A webáruházban megvásárolható termékeinket védő csomagolásban szállítjuk Megrendelőinknek.

 

Amennyiben a Vásárló az utánvétes fizetési móddal megrendelt terméket nem veszi át, a meghiúsult kiszállítás napjától számított egy évig utánvétes fizetéssel nem jogosult megrendelést leadni.


A termékcsomagjainkat hétköznapokon bruttó 15.000 Forint összérték feletti rendelés esetén, költségmentesen szállítjuk ki a Vásárlóink által megadott szállítási címre, míg bruttó 15.000 Forint összértéket meg nem haladó rendelés esetén, a házhozszállítás díja hétköznapon történő szállítás esetén bruttó 1.500 Forint, mely összeget Vásárló köteles viselni. A jelen ÁSZF-ben meghatározott szombati napon történő szállítás esetén bruttó 15.000 Forint összérték feletti rendelés esetén a szállítás díja 3000,- Ft, míg bruttó 15.000 Forint összértéket meg nem haladó rendelés esetén, a házhozszállítás díja bruttó 4.500 Forint, mely összeget Vásárló köteles viselni.

 

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Szlovákiába történő házhozszállításra is. Szlovákiába történő házhozszállítás esetén a házhozszállítás 70.000,- Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, 70.000,- Ft alatti vásárlás esetén 5900,- Ft.

 

Az utánvét díja 300,- Ft.


Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjenek megvizsgálni, és esetlegesen a csomagon észlelt sérülés, vagy esetleges hiány esetén kérjék jegyzőkönyv felvételét, mely jegyzőkönyvben Vásárló pontosan meghatározza az észlelt sérülést, hiányt, és a csomag átvétele ebben az esetben nem kötelező. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli sérült csomagra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Ha a tartalomban rendellenességet tapasztal, kérjük azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkon munkatársunkkal.


A házhozszállítást végző futárcég honlapja: https://gls-group.eu/HU/hu/home. A futárcég szállítási feltételei a fenti honlap “Általános üzleti feltételek” menüpontra kattintva érhetők el. A futárcég központi telefonszáma, kapcsolati űrlapja a fenti honlap “Kapcsolat” menüpontja alatt érhető el. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy a futárcéget, a házhozszállítás kapcsán terhelő kötelezettségek teljesítéséért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


Szállítással kapcsolatos kérdések esetén a webrendeles@jutakft.hu e-mail címen vagy a +36 30 383 22 51 telefonszámon, a webáruház üzemeltetőjének kollégájához lehet fordulni munkaidőben (Hétfőtől vasárnapig 10:00 órától – 18:00 óráig).

 

11. Az elállás joga, az elállás részletei
 

Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása, illetve átvétele után el kíván állni a vásárlástól, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indokolás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezik.


Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette. Több termék adásvétele esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától, több tételből vagy darabból álló termék esetén, az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az Ügyfél az elállás jogát. Természetesen az Ügyfél a szerződéskötést követően, a termék megvásárlásától, a termék kiszállítása, azaz a termék átvétele előtt is bármikor elállhat, a Szolgáltatóhoz címzett, egyoldalú, kifejezetten elállási szándékot tartalmazó, írásbeli (webrendeles@jutakft.hu) jognyilatkozatával, továbbá az elállási szándéka egyértelmű kinyilvánításán túl, szükséges megadnia a megrendelés, illetve a Vásárló azonosítását lehetővé tevő információkat.


Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a termék átvételét követő 14. naptári napon elektronikus levél formájában megküldeni a Szolgáltató részére és Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni Szolgáltató részére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló, mint fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni. Ezen a ponton Szolgáltató felhívja a kedves Vásárlók figyelmét, hogy utánvéttel feladott csomagot nem áll módjában átvenni.


Utánvétes csomagok esetén, amennyiben a Vásárló, mint fogyasztó a jogszabályi követelményeknek megfelelően eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Azonban a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a Vásárló, mint fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató megvizsgálja az áru állapotát és amennyiben az sérülésmentes, úgy a termék Vásárló általi visszaszolgáltatásától számított 8 napon belül köteles visszatéríteni a termék árát, Vásárló által a megrendeléskor használt bankkártyához tartozó számlaszámra történő visszautalás útján.


Amennyiben a Vásárló az elállási jogát gyakorolja, köteles visszaszolgáltatni minden, a termékhez mellékelt és átvett tételt (garanciajegy, eredeti doboz vagy csomagolás, eredetiséget igazoló tanúsítvány). Ha a Vásárló a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg részére átadott tételt/árut, a Szolgáltató jogfenntartással él, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vásárlónak.


A visszaszállítás során a kárveszély a Vásárlót terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás.


A Vásárló, mint fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Szolgáltató követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó, valamint a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését.


A Vásárló, mint fogyasztó nem gyakorolhatja a termék átvételétől számított 14 napon belüli, indokolás nélküli elállás jogát az alábbi esetekben:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, illetve

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló, mint fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

12. Csere


A Webáruházban minden Vásárlónak megvan a lehetősége arra, hogy a megvásárolt és átvett terméket bármely okból - nem megfelelő méret, nem az elképzelt megjelenés, stb. – másik, a webáruházban elérhető termékre cserélje, értékkülönbözet egyeztetéssel.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelv 4. cikkének (1)(a) bekezdése alapján az áru javítását vagy cseréjét az eladó térítésmentesen köteles végrehajtani. A Vásárló a termék kijavításához vagy cseréjéhez a GLS Exchange Service szolgáltatást veheti igénybe, amely szolgáltatás a Vásárló számára díjmentes.
A csereszolgáltatást igénybevétele esetén, szükség van annak kifejezett igénylésére, amelyet a Vásárló a webrendeles@jutakft.hu email címre elküldött üzenetben, a cserélendő termék pontoscikkszámának, árának, és az új, jutaekszer.hu weboldalon keresztül elérhető termék cikkszámának, illetve árának megjelölésével tehet meg.

Ezt követően, a Szolgáltató a futárszolgálattal elküldi Vásárló részére az új terméket, illetve a Szolgáltató a futár rendelkezésére bocsájt egy általa elkészített üres csomagot, amibe Vásárló köteles a cserélendő terméket, csomagolását és a hozzá tartozó garanciát beletenni, mely csomagot ezen tartalommal a futárszolgálat köteles Szolgáltató részére, igazolható módon visszaszolgáltatni.

Csereszolgáltatásunk az áru átvételétől számított 14 naptári napig vehető igénybe.

 

13. Garancia (avagy jótállás) és kellékszavatosság


A Szolgáltatót minden terméke kapcsán terheli a Ptk. szerinti kellékszavatosság, de egyes termékei kapcsán – így a 10.000.- Forint vételár feletti ékszerekre, órákra – vonatkozóan ettől függetlenül az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.), valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendeletek alapján ún. kötelező jótállási kötelezettség is terheli.


A kötelező jótállás időtartama:

 

-10.000.-Forintot, azaz Tízezer Forintot elérő, de 100.000.- Forintot, azaz Egyszázezer Forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

 

-100.000.- Forintot, azaz Egyszázezer Forintot meghaladó, de 250.000.- Forintot, azaz Kettőszázötvenezer Forintot meg nem haladó eladási ár esetében 2 év,

 

-míg 250.000.- Forint, azaz Kettőszázötvenezer Forint eladási ár felett pedig 3 év. 

Fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azaz ezen határidőkön túl, a kötelező jótállás nem érvényesíthető, azzal, hogy a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik, a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Rendeltetésszerű használat mellett márkáinkra a kötelező jótállástól függetlenül a következő plusz gyártói garanciák érvényesek:


- Bering: 3 év gyártói garancia

- Zeppelin: 3 év gyártói garancia


A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (jellemzően a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza). A kötelező jótállás időtartama (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) a Kormányrendeletnek megfelelően) 1, 2 vagy 3 év, eladási ár függvényében.


A kellékszavatosság, illetőleg a jótállás is a Szolgálgatónál érvényesíthető, és előfeltétele, hogy a terméket a Vásárló a Szolgáltatótól vásárolja. Kérjük ezért is Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a vásárláskor kapott számlát. A szakszerű használatra, karbantartásra vonatkozó előírások betartása mind a kellékszavatosság, mind a jótállás, mind a termékszavatosság előfeltétele.


A kellékszavatosság és az esetleges jótállás időtartama (a jótállási idő): A garancialevelekben feltüntetett időtartamig vállalunk jótállást. A garancia a számla kiállításának és a termék fogyasztó részére történő átadása dátumával veszi kezdetét.

 

Vásárló nem jogosult jótállási igényt érvényesíteni, ha a hiba oka a terméknek a Vásárló részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban/vásárlói tájékoztatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (pl. a terméknek klóros, sós vagy gyógyvíznek történő kitétele, vegyszerekkel érintkezése stb.) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozza. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult, vagyis a Vásárló választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit szem előtt tartva nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


Ha a Vásárló, mint fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Szolgáltató felhívja továbbá a Vásárló figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás ingó dolognak minősül, melyből fakadóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2a) érvényesül, ami szerint szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.


A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 napon belül elvégezze és ha a kijavítási igény Szolgáltatóval részére való közlésétől számított 30 napon belül a termék kijavítása nem történik meg, úgy Szolgáltató köteles a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Amennyiben a termék első alkalommal történő javítása során, a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában, a Szolgáltató köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vásárló által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a Vásárló részére visszatéríteni. Amennyiben 30 napot várhatóan meghaladja a kijavítás, vagy a csere időtartama, a Szolgáltató tájékoztatni köteles a Vásárlót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

 

Amennyiben a jótállási időtartam alatt, a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint amennyiben a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vásárló nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vásárló által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a Vásárló részére visszatéríteni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A termék kijavítása esetén, azonban a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.


A jótállási kötelezettség (és a kellékszavatossági kötelezettség) teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Azonban a Vásárló is köteles a Szolgáltatóval jóhiszeműen együttműködve eljárni, szükségtelen további költségek felmerülését elkerülni, így amennyiben a Szolgáltató szavatossági, vagy garanciális kötelezettsége teljesítésével kapcsolatosan a Vásárló nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módot, hanem attól eltérő és indokolatlanul drágább fuvarozási módot választja, úgy az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kellékszavatosság esetén a Vásárlót terheli a bizonyítási teher, kivéve a teljesítést követő 1 (egy) éven belül, ekkor ugyanis fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén, hibás teljesítési vélelem áll fenn, miszerint fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az  ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.


A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül, az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


A jótállás nem érinti a vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.


Ha a Felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló bírósághoz fordulhat, vagy Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, továbbá fordulhat Fogyasztóvédelmi hatósághoz, a lentebb részletezett szabályok alapján.

 

14. Termékszavatosság


Szolgáltató, mint Vállalkozás által, Vásárlónak, mint fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló követelheti a Gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A törvény értelmében, gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.


Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a Gyártóval szemben érvényesítheti.


Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A Vásárló, mint fogyasztó a hiba felfedezése után, késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (két) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.


A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta, vagy hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása nem volt felismerhető, vagy hogy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő a fentiekben felsoroltak közül egy okot bizonyítania.

 

15. Garanciára vonatkozó további részletszabályok órákra, ékszerekre

 

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet előírásai szerint, a 10.000.- Forint, azaz a Tízezer Forint vételár feletti, de 100.000 Forintot, azaz az Egyszázezer Forintot meg nem haladó eladási árral rendelkező órák esetében, a kötelező jótállás időtartama 1 év, 100.000,- Forint, azaz Százezer forint feletti, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén a kötelező jótállás időtartama 2 év, míg 250.000,- Forintot meghaladó eladási ár esetén három év, amely a gyártó rendelkezése szerint az óra meghibásodására, vagy gyártási/anyaghibára vonatkozik, és tartalmazza még a garanciális időn belüli ingyenes elemcserét is. Garanciaidőn belüli javítások esetén, megkérjük kedves Vásárlóinkat, hogy az óra javíttatását mindenképpen a feltüntetett szakszervizben végeztessék el, máskülönben a garancia érvényét veszti.


A gombok használata víz alatt az óra beázását okozhatja, illetve a nem jól bezárt korona beázást idézhet elő, amely a garancia elvesztéséhez vezethet! Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy nem vízálló órával tilos vízbe menni, továbbá nem ajánlott a nem vízálló órát olyan helyzetnek kitenni, mely eredményeként víz érheti. Ilyen jellegű meghibásodások tekintetében Szolgáltató a felelősségét kizárja.


Felhívjuk kedves Vásáróink figyelmét, hogy a szakszerűtlenül elvégzett elemcsere, vagy egyéb beavatkozás a vízállóság, illetve a garancia elvesztéséhez vezet. Gyártó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az alábbi okok miatt következett be: Vásárló által tanúsított, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, tárolás, erőszakos külső behatás, idegen, illetve szakszerűtlen beavatkozás, továbbá kopó alkatrészek (szíj, csat, zár) rendeltetésszerű használatából eredő kopás, szakadás, karcolódás esetén, illetve üvegtörés, nem vízálló óra beázása.


A garanciajegy hamisítása, vagy abban valótlan adatok feltüntetése jogi következményekkel és a garancia megszűnésével járhat.

 

16. Panaszügyintézés helye, módja


Az Ügyfél a panaszával elsősorban a Szolgáltatóhoz jogosult fordulni. Panaszait írásban, az alábbi címekre igazolható módon elküldött levélben (1075 Budapest, Károly krt. 7. II.em.7) vagy e-mailben (webrendeles@jutakft.hu), szóban a  +36 30 383 22 51 telefonszámon nyitvatartási időben (Hétfőtől vasárnapi 10:00 órától – 18:00 óráig), a megrendelés átvételétől számított 8 munkanapon belül teheti meg. Postai úton történő elküldés esetén hasznos, ha ajánlott, tértivevényes postai küldeményként küldi meg Vásárló Szolgáltató részére a panaszt, ugyanis Vásárló ebben az esetben tudja hitelt érdemlően igazolni azt, hogy a megrendelése átvételétől számított 8 munkanapon belül megtörtént a panasz bejelentése. Ha Vásárló a megrendelése átvételét követő 8 munkanapon belül nem jelenti be a panaszát Szolgáltató felé, akkor Vásárlót terheli a bizonyítási teher, azaz neki kell bizonyítania, hogy a közötte és Szolgáltató között létrejött szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése, Szolgáltató részéről egészben vagy részben elmaradt.

 

A Szolgáltató minden beérkezett panaszt kivizsgál. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (Ügyfélszolgálaton személyesen tett panaszt) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Amennyiben Vásárló a Szolgáltató általi panaszkezeléssel, a panaszra adott válasszal, vagy annak indokolásával, egészben vagy részben nem ért egyet, úgy Vásárló a lakóhelye szerinti illetékes Békéltető testülethez, vagy a Fogyasztóvédelmi hatósághoz, végső esetben a bírósághoz fordulhat panaszával. A Békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 2. számú, elválaszthatatlan részét képező, „Tájékoztatás a békéltető testületek elérhetőségéről” elnevezésű melléklet tartalmazza.


Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségekre jogosult az Ügyfél:

 

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hivatal dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/, valamint a http://www.kormanyhivatal.hu/ oldalon tájékozódhat.

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Vásárló lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető Testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Online vitarendezési platform

 

Amennyiben szeretné elkerülni a bírósági eljárást, lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság online vitarendezési fórumát határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az online vitarendezési platformon a fogyasztók beregisztrálhatnak, majd egy kérelmet kell kitölteniük. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezést, dokumentációt jogosultak és kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

 

17. Szerzői jogok


A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

Szolgáltató weboldala tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása, magáncélú felhasználás céljából vagy előzetes írásbeli hozzájárulásunk esetén engedélyezett.  A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye birtokában lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.


A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.


Abban az esetben, ha a jutaoraekszer.hu Webáruházban található tartalom, vagy a tartalom bizonyos elemei, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton! A jelzett tartalom megvizsgálását követően, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul eltávolítja a sértő tartalmat, illetve lekapcsolja a sértő tartalomra mutató linkeket.

 

18. Egyéb feltételek


A jutaoraekszer.hu Webáruházában való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a jutaoraekszer.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A weboldal látogatójának felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Kizárólag a Vásárló felelős a jutaoraekszer.hu webáruházához való kapcsolódásáért és a jutaoraekszer.hu áruház weboldalán történő vásárlásért. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja kedves Vásárlóit, hogy a Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a Vásárlók személyes adatainak kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság elveit. Adatkezelési tájékoztatónk a weboldalunkon érhető el. Az adatkezelés során Szolgáltató megtesz minden technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a Vásárlók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően kezelje.

 

 

A Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton, lehetőleg az esetlegesen hosszan elhúzódó és rendkívüli többletköltséggel járó pereskedést elkerülve rendezzék.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit indokolt esetben módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, de semmiképp sem érinti a már létrejött szerződéseket, a már leadott megrendeléseket, azaz a módosítás nem visszaható hatályú.

Budapest, 2023. november 14.

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ
JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS
(az itt hivatkozott szöveg a 45/2014 kormányrendelet 3. sz. melléklete szerinti szöveg)

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jelen szerződés, valamint a vonatkozó 151/2003 Kormányrendelet alapján jótállásra köteles.

Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Vásárló a Kormányrendelet szerint egy, kettő vagy három év kötelező jótállásra jogosult, illetőleg a fenti pontban rögzítettek szerint a gyártó adhat egyes termékekre gyártói jótállást a termékleírás szerint.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek 2. számú melléklete

 

Tájékoztatás a békéltető testületek elérhetőségéről

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu ;

Baranya Megyei Békéltető Testület: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
 

Békés Megyei Békéltető Testület: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület: 3525 Miskolc, Szentpáli u.1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu ;

Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu ;

Csongrád Megyei Békéltető Testület: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu ;

Fejér Megyei Békéltető Testület: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310 E-mail cím: fmkik@fmkik.hu ;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu ;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 E-mail cím: info@hbkik.hu ;

Heves Megyei Békéltető Testület: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék E-mail cím: tunde@hkik.hu ;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610 E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010 E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860 E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület: 1119 Budapest, Etele út 59-61.2.em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000 E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u.  23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661 E-mail cím: kamara@tmkik.hu ;

Vas Megyei Békéltető Testület: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356 E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008 E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu