Adatkezelési tájékoztató

 1. Összefoglaló

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 20.§ (1) bekezdése, valamint az Európai Általános Adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Juta cégcsoport  (a továbbiakban: Juta) tájékoztatja az Érintettet a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelések során a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés módjáról, a kötelező adatvédelmi szabályokról, elvekről, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre, valamint arról, hogy milyen jogok állnak rendelkezésére jogai és érdekei védelme érdekében.

A www.jutaoraekszer.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa és adatkezelője a Juta-Nefrit Óra-Ékszerkereskedelemi és Összeszerelő Kft (a továbbiakban: „Adatkezelő”). A Juta csoport további cégei/tagjai adatkezelőnek minősülnek amennyiben a Juta ezen tájékoztatóban említett módon kívül gyűjt vagy oszt meg személyes adatot. Ha a Juta cégcsoport valamely tagja személyes adatokat oszt meg a Juta cégcsoport egy másik tagjával a fogadó cég a önálló üzleti céljainak érdekében, a fogadó cég Adatkezelőnek minősül. A Juta csoport tagjainak listája a 3. számú mellékletben található. A Juta cégcsoport minden tagja elkötelezett a jelen Adatvédelmi tájékoztató betartása mellett.

 1. Mire használjuk az adatait?

 1. Kapcsolatfelvétel céljából, amennyiben mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.
 2. Hírlevél küldésére, amennyiben Ön feliratkozik.
 3. Vásárlói értékelések, illetve fényképek felhasználása céljából, amennyiben részt vesz nyereményjátékban vagy véleményezni kívánja a megvásárolt terméket.
 4. Nyereményjáték során, amennyiben részt vesz azon.
 5. A Honlap alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a Honlap látogatása során keletkező sütik, amennyiben jóváhagyja a sütik kezelését.
 6. Amennyiben vásárol webshopunkon, a termék házhozszállítása és a számla kiállítása céljából.
 7. Üzletben, személyesen történő vásárláskor számla kiállítása céljából.
 8. Üzletben személyesen történő termék megrendelés kapcsán, értesítés, kapcsolattartás céljából.
 9. A Jutaklub hűségprogram előnyeinek nyújtása céljából, amennyiben csatlakozik a programhoz.
 10. Vásárlói adatok kezelése, riportok és statisztikák képzése céljából az ügyfél adatbázis rendszerben, amennyiben Ön regisztrál, mint vásárló a Honlapon.
 11. Amennyiben javítás, szervíz szükségessége merül fel, kapcsolattartás céljából.
 12. Amennyiben panaszkezelésre, reklamációra kerül sor, a panasz dokumentációjának céljából.
 13. Amennyiben vámmentes vásárlás történik, a Tax Free űrlap kitöltése céljából.
 14. Juta csoport által meghirdetett állásokra történő jelentkezés céljából.

 1. Mely adatait fogjuk kezelni?

 1. név (családi és utónév),
 2. lakcím, illetve számlázási cím (ország, város, irányítószám, házszám),
 3. szállítási cím, ha ez eltér a lakcímtől
 4. adószám (kizárólag számlakérelem esetén),
 5. bankszámlaszám
 6. e-mail cím,
 7. telefonszám,
 8. születési idő
 9. nem
 10. e-mail levelezés,
 11. fénykép,
 12. regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó
 13. honlap működéséhez szükséges sütik, valamint analitikai és marketing sütik
 14. önéletrajz

 1. Milyen alapon kezeljük az adatait?

 1. Mert az Ön által kötött szerződés teljesítéseshez ez elengedhetetlenül szükséges, vagy
 2. Mert a vállalkozás jogos érdeke így kívánja, vagy
 3. Mert jogszabály kötelezi a vállalkozást az adatai kezelésére, vagy
 4. Mert ehhez hozzájárult.

 1. Ki lesz az adatai kezelésére/ feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő:

Név: Juta-Nefrit Óra-Ékszerkereskedelemi és Összeszerelő Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.
E-mail: 
webrendeles@jutakft.hu
Telefonszám: 
+36 30 383 22 51
Weboldal: 
https://jutaoraekszer.hu/

Adatfeldolgozók:

Google Commerce Limited– Tárhely szolgáltató

Székhelye: Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland

Elérhetőség: support@hostinger.com

Honlap: https://www.hostinger.hu

https://www.hostinger.hu/adatvedelem

Mailerlite Limited – Hírlevélküldő szolgáltató

Székhelye Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Elérhetőség: info@mailerlite.com.

Honlap: www.mailerlite.com

KBOSS.hu Kft– Online számlázási rendszer

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Elérhetőség: info@szamlazz.hu

Honlap: www.szamlazz.hu

OTP Mobil Kft. – Online fizetést biztosító platform

Székhelye: 143 Budapest, Hungária krt. 17-19

Elérhetőség: dpo@otpmobil.com

Honlap: www.simplepay.hu

Innova Invest Pénzügyi ZRT. – Tax free ügyintézés

Székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 3

Elérhetősége: info@innovainvest.hu

Honlap: http://www.innovainvest.hu/fooldal.html

Szimplanet Studio Bt.– Honlapfejlesztő, üzemeltető

Székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 26. 04. em. 26

Georgi Anita EV- social media koordinátor

Székhelye: 1147 Budapest Telepes utca 26.

Toptarget Marketing Kft.- Social media marketing

Székhelye: 1237 Budapest, Alsó határ út 58

Elérhetőség: +36 30 442 8304

Honlap: www.toptarget.hu

BALANCE 2000 Kft.– Könyvelőiroda

Székhelye: 2230 Gyömrő, Darányi út 65.

Facebook Ireland Ltd. (Facebook és Instagram) – Közösségi média szolgáltató

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Honlap: www.facebook.com

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.- Futárszolgálat
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Elérhetőség: +36-29/88 66 70
E-Mail:
info@gls-hungary.com

Honlap: www.gls.hu

DPD Hungária Kft.- Futárszolgálat
Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Elérhetőség: +361 501 6200
E-mail cím:
dpd@dpd.hu

Honlap: www.dpd.hu

Magyar Posta Zrt- Futárszolgálat

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Elérhetőség: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat

Honlap: www.posta.hu

Barion -Online fizetést biztosító platform

Székhelye: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Elérhetősége: +36 1 464 70 99

Honlap: www.barion.com

 1. Meddig kezeljük az adatait?

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon, amennyiben az indokolt.

Amennyiben az általunk nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi, számlázási adataidat az általunk megbízott Adatfeldolgozó tárolja jogszabályi felhatalmazás alapján maximum 8 évig, melynek leteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek.

Amennyiben hírlevelünkre feliratkozik, a feliratkozás visszavonásáig.

Amennyiben Felhasználói fiókot hoz létre oldalunkon, a fiók törlése jelzése után 5 munkanappal adatait töröljük.

A kapcsolatfelvétel, termékek iránt való érdeklődés során keletkezett anyagok (jegyzetek, levelezés) 3 év elteltével törlésre kerülnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről.
 2. A személyes adataihoz való hozzáférés joga: bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataidhoz.
 3. Kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog: ha megítélése szerint pontatlanul kezeljük az adatait, kérem jelezze, és azt javítjuk, töröljük.
 4. Tájékoztatás címzettek személyéről: kötelesek vagyunk Önt arról is tájékoztatni, ha továbbítjuk valakinek az adatait.
 5. Adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén): amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait.
 6. Tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen.
 7. Automatizált döntéshozatal esetén az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük jelezze, ha ilyet észlel.
 8. A jogorvoslathoz való jog: jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 1. Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

 1. Simon Annához, a Juta cégcsoport ügyvezetőjéhez

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.

e-mail: webrendeles@jutakft.hu

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

Honlap: www.naih.hu

Tel: +36-1-391-1400

 1. Bírósághoz

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

A jelen Tájékoztató 1. számú melléklete bővebb információt tartalmaz az alábbiakról:

 1. Az Adatvédelmi Tájékoztató célja
 2. Az Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya
 3. Fogalom meghatározások
 4. Adatkezelés az Adatkezelőnél
 5. Az Adatkezelő adatai
 6. A Felhasználók köre
 7. Az Adatkezelés célja és a személyes adatok kategóriái
 8. Az Adatkezelés időtartama
 9. Az Adatkezelővel kapcsolatban álló további adatfeldolgozók
 10. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
 11. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:
 12. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
 13. Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei
 14. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 15. Adatvédelmi incidens
 16. Egyéb Tájékoztatás
 17. Adatkezelési táblázat

Adatkezelési Tájékoztató 1. számú melléklete

 1. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató nem terjed ki az Adatkezelőnek a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra, azokról közvetlenül kapnak tájékoztatást az érintettek.

Az Adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató összeállításánál figyelembe vette az EU 29. adatvédelmi munkacsoport ajánlásait és a NAIH 2015. szeptember 29-i ajánlását az előzetes adatvédelmi tájékoztatóról.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető az Adatkezelő által üzemeltetett www.jutaoraekszer.hu weboldal kezdő oldalának láblécében.

Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítása esetén az Adatkezelő az Érintetteket a módosított Adatkezelési tájékoztató www.jutaoraekszer.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya

Az Adatvédelmi tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatvédelmi tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre, kivéve a Adatkezelőnek a foglalkoztatással vagy természetes személlyel kötött szerződéses kapcsolatai körében kezelt (un. kötelező) adatokra.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. május 19-től visszavonásig hatályos.

 1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Adatkezelés az Adatkezelőnél

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelőnél kizárólag abban az esetben kerül sor, ha:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás),
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (szerződés teljesítése),
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség),
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (jogos érdek),
 5. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az Adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással vagy szóban létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a szóbeli, ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A Rendelet szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy szolgáltatást nem vehet igénybe.

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: Juta-Nefrit Óra-Ékszerkereskedelemi és Összeszerelő Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.
E-mail: 
webrendeles@jutakft.hu
Telefonszám: 
+36 30 383 22 51
Weboldal: 
https://jutaoraekszer.hu/

 1. A Felhasználók köre

A jelen Adatvédelmi tájékoztató alapján az alábbi adat alanyok (a továbbiakban: Érintettek) adatai kerülhetnek az Adatkezelőhöz:

 1. a Honlap látogatói,
 2. a Honlapon keresztül a hírlevélre regisztrált érdeklődők,
 3. az Adatkezelő által értékesített termékek iránt érdeklődők
 4. az Adatkezelő által értékesített termékek megvásárlói
 5. a garanciális javítást/ szervízt igénybe vevők
 6. az Adatkezelő által értékesített termékek véleményezői
 7. az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban résztvevők
 8. az Adatkezelő hűségprogramjára feliratkozók
 9. az Adatkezelő Facebook oldalát követők,
 10. az Adatkezelő Instagram oldalát követők,
 11. az Adatkezelő által meghirdetett állásokra jelentkezők, illetve spontán jelentkezések.

Az Érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelőségéért kizárólag az Érintett felel.

Az Adatkezelésre az adat alanyok önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, jogszabályi felhatalmazás vagy jogos érdek alapján kerül sor.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Erről részletesebb tájékoztatást jelen tájékoztató IX. fejezete tartalmaz.

 1. Az Adatkezelés célja és a személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 1. Az Adatkezelő az általa értékesített termékekről és szolgáltatásokról a Honlapon (www.jutaorakeszer.hu ) keresztül nyújt tájékoztatást. A tájékoztatás nyújtása céljából az Adatkezelő a Felhasználók önkéntes alapon megadott e-mail címét, illetve telefonszámát kezeli, aki így a számára önkéntesen megadott e-mail címen vagy telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a Felhasználó részére.

 1. Az Adatkezelő a Honlapján keresztül értékesíti termékeit. A megrendelés teljesítése érdekében a Vásárló nevét, számlázási címét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, esetleg adószámát kéri el. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén előfordulhat a kapcsolattartó személyes adatainak kezelése, mely az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik.

 1. Az Adatkezelő banki átutalás útján vagy a Simple Pay vagy Barion rendszerén keresztül nyújt lehetőséget a megvásárolni kívánt termék ellenértékének kifizetésére. A Simple Pay-jel vagy Barionnal történő fizetése esetén az Adatkezelő semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére a Simple Pay-en és a Barionon történő fizetés esetén az alábbi Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadóak: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Banki átutalás esetén az Adatkezelő kezeli az Érintett bankszámlaszámát.

 1. Az Adatkezelő, a Honlapon az általa értékesített termékek házhozszállítása céljából kéri el és adja tovább a futárszolgáltatónak az Érintett nevét, szállítási címét és telefonszámát.

 1. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hűségprogramjára (a továbbiakban: Jutaklub) való feliratkozásra. A Hűségprogramban való részvétel önkéntes. Az Érintett felhasználónév, e-mail cím, nem, születési idő megadásával tud csatlakozni a programhoz. Opcionálisan fel lehet iratkozni az Adatkezelő hírlevelére is. A hírlevélről bármikor le lehet jelentkezni, ettől függetlenül a Hűségprogramban való részvétel még folytatódik, tehát a Hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a Hűségprogramban való részvételnek.

 1. A Honlapon keresztül az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a weboldalon megjelenő újdonságokról, hírekről a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása, mely hozzájárulást az Érintett bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről.

 1. A Honlapon lehetőség van felhasználói fiók létrehozására felhasználói név, e-mail cím megadásával. A Fiók létrehozása kényelmi funkciókkal jár, további rendeléseknél nem kell megadni újra az adatokat, illetve a vásárló nyomon követheti vásárlásait. A fiók létrehozása nem feltétele a honlapon keresztül történő vásárlásnak.

 1. Termék megvásárlására személyesen az üzletekben is lehetőség van. A termék megvételekor ÁFA-s számla kiállítása történik, az ehhez szükséges adatokat kéri el csak az Adatkezelő. Amennyiben a termék nincs raktáron, vagy olyan terméket vásárolna az Vásárló, mely nem elérhető, értesítés és kapcsolattartás céljából az Adatkezelő elkéri a Vásárló elérhetőségét.

 1. Az Vásárlónak lehetősége van Tax Free nyomtatvány kitöltésére. Az ehhez szükséges adatokat a Vásárló önkéntesen adja meg. A nyomtatványból abból egy példányt megőriz az Adatkezelő.

 1. Az Adatkezelő által értékesített termékek véleményezésére nyújt önkéntes lehetőséget. Amennyiben a Vásárló véleményezni kívánja a terméket, melyet megvett, illetve fényképet kíván megosztani termékről, önkéntesen megteheti a Honlapon neve, e-mail címe megadásával. A Honlapon a vélemény anonim.

 1. Az Érintett által beküldött, feltöltött fényképek megjelenítése az Adatkezelő Honlapján, illetve hivatalos közösségi média profiljain a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján.

 1. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a megvásárolt termékek garanciális javítására vagy cseréjére. Ennek lebonyolítása személyesen, a releváns üzletben történik. A javítás alkalmával az adatkezelő elkéri a Vásárló elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám), annak érdekében, hogy értesíteni tudja a Vásárlót, amint a javítás / csere megtörtént. A garanciális javítás külső szakemberek bevonásával történik, attól függően, hogy a Vásárló milyen márkájú terméket vett, és/vagy melyik üzletben. A 4. sz. mellékletben található a szervízek listája.

 1. Az Adatkezelő jogszabály alapján lehetőséget biztosít a Vásárlóknak, hogy panaszkezeléssel éljenek. A Vásárlók az üzletekben elhelyezett Vásárlók könyvébe és Minőségi hibás termékek jegyzőkönyvébe élhetnek ezen jogukkal, teljes nevük és címük megadásával.

 1. Az Adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. A Facebook oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék szolgáltatásait és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, szolgáltatások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Facebook oldalakon a követők személyes adatait az Adatkezelő a követők önkéntes hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz. Az érintett az adatkezelő Facebook oldalán történő szolgáltatás igényléssel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelőtől szolgáltatást önállóan nem rendelhet meg, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. Az Adatkezelő Instagram oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. Az Instagram oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék szolgáltatásait és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel. Az Instagram oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, szolgáltatások bemutatása és népszerűsítése. Ahhoz, hogy az Instagramon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez az Instagram szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat az Instagram üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban az Instagram oldalán talál: https://help.instagram.com/519522125107875

 1. Az Adatkezelő a Honlap működése során sütiket használ a Felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése céljából, mely süti használat szintén személyes adatkezelésnek minősül. Az így megvalósuló adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelő Süti szabályzata tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő az általa meghirdetett állásokra beküldött önéletrajzokat, nevet, lakhelyet, telefonszámot, e-mail címet, egyéb, az álláskereső által az adott hirdetés szempontjából relevánsnak vélt adatot (pl:iskolai végzettség, munkahelyek, érdeklődési kör, nyelvtudás stb.) kezeli, az állásra való jelentkezés megfelelő elbíráláshoz, megválaszolásához szükséges módon az ügyfél saját közlése alapján

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 1. Az Adatkezelés időtartama

Az Adat alanyok jogosultak bármikor díjmentesen törölni adataikat az Adatkezelő hírlevélküldő listájáról a hírlevélben szereplő leiratkozó hivatkozáson keresztül, vagy az Adatkezelőtől e-mailben a webrendeles@jutakft.hu címen, vagy postai úton az Adatkezelő 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18. alatti címére küldött levélen keresztül adataik törlését kérni.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon történik az adatkezelés.

Az Adatkezelő által értékesített termékek esetén a vevő számlázási adatait az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozó tárolja maximum 8 évig, melynek leteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek.

A kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, az ehhez kapcsolódó dokumentumokat a Adatkezelő 3 év után törli.

 1. Az Adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók

Az Adatkezelő Honlapjának tárhelyét biztosító társaság:

Google Commerce Limited– Tárhely szolgáltató

Székhelye: Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland

Elérhetőség: support@hostinger.com

Honlap: https://www.hostinger.hu

https://www.hostinger.hu/adatvedelem

KBOSS.hu Kft– Online számlázási rendszer

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Elérhetőség: info@szamlazz.hu

Honlap: www.szamlazz.hu

OTP Mobil Kft. – Online fizetést biztosító platform

Székhelye: 143 Budapest, Hungária krt. 17-19

Elérhetőség: dpo@otpmobil.com

Honlap: www.simplepay.hu

BALANCE 2000 Kft.– Könyvelőiroda

Székhelye: 2230 Gyömrő, Darányi út 65.

Innova Invest Pénzügyi ZRT. – Tax free ügyintézés

Székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 3

Elérhetősége: info@innovainvest.hu

Honlap: http://www.innovainvest.hu/fooldal.html

Szimplanet Studio Bt.– Honlapfejlesztő, üzemeltető

Székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 26. 04. em. 26

Georgi Anita EV- social media koordinátor

Székhelye: 1147 Budapest Telepes utca 26.

Toptarget Marketing Kft.- Social media marketing

Székhelye: 1237 Budapest, Alsó határ út 58

Elérhetőség: +36 30 442 8304

Honlap: www.toptarget.hu

Facebook Ireland Ltd. (Facebook és Instagram) – Közösségi média szolgáltató

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Honlap: www.facebook.com

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.- Csomagszállítás
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Elérhetőség: +36-29/88 66 70
E-Mail:
info@gls-hungary.com

Honlap: www.gls.hu

DPD Hungária Kft.- Csomagszállítás
Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Elérhetőség: +361 501 6200
E-mail cím:
dpd@dpd.hu

Honlap: www.dpd.hu

Magyar Posta Zrt- Futárszolgálat

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Elérhetőség: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat

Honlap: www.posta.hu

Mailerlite Limited – Hírlevélküldő szolgáltató

Székhelye Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Elérhetőség: info@mailerlite.com.

Honlap: www.mailerlite.com

Az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást:

https://www.mailerlite.com/legal

Barion -Online fizetést biztosító platform

Székhelye: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Elérhetősége: +36 1 464 70 99

Honlap: www.barion.com

Facebook Ireland Ltd. – Közösségi média szolgáltató (Facebook és Instagram)

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Honlap: www.facebook.com

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak a Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai feltételekkel rendelkeznek és az ezekhez szükséges követelményeket betartják és végrehajtják. Az Adatkezelő kijelenti, hogy szolgáltatás nyújtása során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik a fenti követelménynek megfelelnek. Az adatfeldolgozók erre irányuló nyilatkozatai az Adatkezelő rendelkezésére állnak.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

 1. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

Az érintett az Adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Különleges adatok kezelésére nem kerül sor az adatkezelőnél. A bármely módon a vállalkozó tudomására hozott, vagy tudomására jutott ilyen adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

 1. Az Adatkezelő Honlapja

Az Adatkezelő elsősorban saját Honlapján keresztül mutatja be termékkínálatát és értékesíti azokat. A Honlapon keresztül kapcsolattartásra, hírlevélre való feliratkozásra, a Hűségprogramhoz való csatlakozásra is lehetőség van.

Az Adatkezelő a Honlap alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő sütiket (cookie) használja:

1. Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie fájlok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön böngészni tudja a weboldalt és használhassa az oldal speciális funkcióit, mint például a weboldalak biztonságos részéhez való hozzáférés. Lehetővé teszik például a bevásárlókosár használatát vagy a megrendelés állapotának ellenőrzését. Az állandó cookie-kat általában nem használják ebben a kategóriában, hacsak nem valóban szükségesek.

2. Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie fájlok információkat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről. Lehetővé teszik például a bejelentkezési adatok megjegyzését, az adatok biztonságának biztosítását valamint, hogy biztosíthassuk oldalaink megjelenésének következetességét. Ezek a cookie-k a weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki.

3. Teljesítményt növelő cookie-k

A teljesítmény cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. Ezeknek köszönhetően megérthetjük, hogy a látogatók hogyan használják weboldalunkat, majd ezt követően javíthatjuk oldalunk kinézetét, tartalmát és funkcióit.

4. Speciális, ún. targeting cookie-k

A reklám cookie-k lehetővé teszik a megosztást és a „Tetszik” jelölést. Továbbá információkat küldenek más internetes oldalak száma, hogy azok személyre szabhassák reklámjaikat az Ön érdeklődésének leginkább megfelelően.

A cookie-k beállítása

A webböngészők többsége támogatja a cookie-k kezelését. A böngésző beállítása során az egyes cookie-k manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók. Megteheti azt, hogy csak bizonyos webhelyeken engedélyezi a cookie-kat. Oldalunkon egyszerűen és ingyenesen tilthatja le a cookie-k feldolgozását a böngészőjén keresztül. Ha a böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, akkor feltételezzük, hogy elfogadja a szervereink és weboldalaink által alkalmazott szabványos cookie-k használatát.

További információk http://www.youronlinechoices.com/hu/

Analitikai eszközök

A reklámszolgáltatások keretében weboldalunk analitikai eszközöket használ. Ezeknek köszönhetően reklámkampányokat valósíthatunk meg, értékelhetjük az ügyfeleink viselkedését.

Google Analytics

A weboldalunkon böngésző ügyfeleink viselkedésének ellenőrzésére szolgál. A felhasználót kizárólag a cookie-k alapján értékeljük. Semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads. A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Google Tag Manager- Google címkezelő

Marketing eredmények mérésére szolgáló analitikai eszköz. Lehetővé teszi szkriptek és tagek (marketing és analitikai címkék) használatát a weboldalunkon.

Facebook Pixel

A marketing on-line kommunikáció hatékonyságának mérésére és az on-line reklám hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz a Facebookon.

A pár soros kis kódrészlet, amit a weboldal forráskódjába elhelyezve a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a (Facebookon is regisztrált) felhasználók tevékenységét az Adatkezelő weboldalán is nyomon kövesse. További információk: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/.

Hot Jar

Hőtérképes analitikához használt süti, mely a kattintások helyéről, az egér mozgásáról gyűjt információkat.

Drupal sütik

Az általunk használt tartalomkezelő rendszer (Drupal) használja ezt a cookie-t a felhasználói élmény növelése érdekében, melynek részeként a Session és data sütik használata van aktiválva.

Annak érdekében, hogy a Honlap használatát, látogatásait elemezhessük (a Honlap és aloldalai megtekintésének ténye és időtartama, a feliratkozások figyelése), sütit helyezünk el a böngészőben, ezáltal a Felhasználó számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére, amellyel a Honlapot böngészi és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon megjelenő szövegsávon található „Elfogad” gombra kattintva adja meg. A sütik által nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

 1. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés

Az Adatkezelő a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére felhő alapú szolgáltatásokat használ. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ilyen felhő alapú alkalmazás igénybevételekor a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az Adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal megrendelői adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, a jelszót az Adatkezelő másnak nem adja át, a felhő alapú tárhelyeken tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. A Felhasználók e felhő alapú rendszer használatához szükséges adattovábbításhoz jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

 1. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panasz érkezik az Adatkezelőhöz az adatkezelés célja az érintett és a panasz azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése jogszabályi előírások, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

Az Adatkezelő a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet, illetve az arra adott válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, így a személyes adatokat 5 évig kezeli.  

 1.  Az Adatkezelő adatkezelés biztonságának biztosításával összefüggő kötelezettségei

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel a Felhasználók személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is.

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 1. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  1. Hozzáférési jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeli-e. Amennyiben az adatkezelés megvalósul, Felhasználó információt kérhet az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait. Felhasználó kérheti továbbá, hogy az Adatkezelő az általa kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz biztosítson Felhasználó számára hozzáférést.

A Felhasználó a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.), vagy a webrendeles@jutakft.hu címre küldött e-mailben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

  1. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját a hiányos személyes adatok kiegészítését az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.), illetve az webrendeles@jutakft.hu címre küldött e-mailben.

  1. Törléshez való jog

A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.), illetve az webrendeles@jutakft.hu címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését abban az esetben, ha

   1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
   2. az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
   3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
   4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
   5. uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

  1. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.) illetve az webrendeles@jutakft.hu címre küldött e-mailben kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelést jogellenesnek tartja, de valamilyen okból nem kéri a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  1. Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.) illetve a webrendeles@jutakft.hu címre küldött e-mailben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Az Adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel az érintett személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul.

Az Adatkezelő az Érintettet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol:

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy 30 napon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

30 nap

Helyesbítéshez való jog

30 nap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

30 nap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a webrendeles@jutakft.hu e-mail címen, vagy az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18.) kérhet tájékoztatást. Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasza van, először célszerű az Adatkezelővel egyeztetni.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az Adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az Adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett Felhasználót.

 1. Egyéb tájékoztatás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vállalkozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Adatkezelő a Tájékoztató módosítását köteles honlapján közzétenni. A Felhasználó a Honlap további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

Adatkezelési Tájékoztató 2. számú melléklete

Kezelt személyes adat megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés alapja

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

1.

A honlapon történő termékmegrendelés során megadott személyes adatok (név, cím, adószám)

A szerződés teljesítése. A szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő elévülési időn belül az esetleges jogviták rendezése.

A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása.

Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő

2.

A termékeket megvásárló vevő számára kiállított számlán szereplő személyes adatok

A Partnerrel létrejött szerződés teljesítése, - ideértve, többek között, a Számv.tv. szerinti bizonylatok kiállítását és megőrzését -, a szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása, a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő elévülési időn belül az esetleges jogviták rendezése.

A számviteli bizonylatokkal kapcsolatban a természetes személy (egyéni vállalkozó) Szerződéses partnerek esetében az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] - számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség a Számv.tv. 165-166. § alapján.

Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség a számla kiállításától számított 8 (nyolc) év (Számv.tv. 169. §).

3.

Termékkel kapcsolatos garancia, szervíz során történő adatkezelés

Kapcsolattartás és jótállás céljából.

A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása.

Jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év), amely a Ptk. szerinti, a szerződésekre általánosan irányadó polgári jogi igényérvényesítési határidő

4.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címe) , telefonos megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés

A hatékony együttműködés, kommunikáció biztosítása.

 

önkéntes hozzájárulás alapján.

Önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonást követően haladéktalanul, egyéb esetben 3 éven belül.

5.

Honlapon hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok

Hírlevél küldése érdekében.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

6.

A Honlapon történő Hűségprogramhoz való csatlakozás során megadott személyes adatok

Speciális ajánlatok és kedvezmények nyújtása céljából

Az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

7.

A Facebook, Instagram , Youtube oldal használata során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatok

Szolgáltatások népszerűsítése érdekében

Az érintett hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

8.

Az Érintett által megvásárolt termékekről nyújtott fényképek és vélemények

Marketing célú tevékenység céljából

Az érintett hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

9.

Honlapon használt sütik

Marketing és analitikai célú tevékenység céljából

Az érintett hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

10.

Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékok során történő adatkezelés

Marketing célú tevékenység céljából és a nyeremény kiszállítása céljából

Az érintett hozzájárulás alapján.

A nyereményjáték végéig.

11.

Az Adatkezelő által meghirdetett állásra jelentkezők önéletrajza, illetve spontán jelentkezések

Munkakör betöltése céljából, toborzás kiválasztás folyamatának lebonyolítása céljából

Az érintett hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

12.

Az Adatkezelőnél vásárolt termékek garanciális javítása vagy cseréje során történő adatkezelés

A javítás, illetve a csere esetében az Érintett értesítése céljából

Szerződés teljesítése

Miután az érintett átvette javított, illetve cserélt terméket, 1 év elteltével

13.

Külföldi vásárlók Tax free igényének teljesítése során gyűjtött adatok

A tax free nyomtatvány kitöltéséhez szükséges adatok begyűjtése

Az érintett hozzájárulás alapján.

A nyomtatvány kitöltésének dátumától számított 1 év.

Adatkezelési Tájékoztató 3. számú melléklete

Juta cégcsoport tagjai

Juta Kft.

1052 Budapest,

Kígyó utca 4-6

Juta-Győr Kft.

1052 Budapest,

Kígyó utca 4-6

K+P Kft.

1075 Budapest

Károly krt. 7

Juta-Allee Kft.

1075 Budapest

Károly krt. 7

Juta-Nefrit Kft.

2000 Szentendre

Dumtsa Jenő utca 18

Adatkezelési Tájékoztató 4. számú melléklete

Partnerek

 

Next-time Kft

1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7

Next-store Kft

1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7

Borkutime Kft.

1149 Budapest, Egressy út 17-21.

Óramű Kft.

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7-em 316

Lady-Box Kft.

1114 Budapest, Ulászló u. 18

Centro Tempo kft

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7

Aranycentrum 2000 Kft.

1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5.

Raab Silver Ékszerkereskedelmi Kft.

1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5.

R-A Marketing Kft

1089 Budapest, Üllői út 102 (a NEHITI mögött)

DUNAUDIT' 94. Kft.

1064 Budapest, Vörösmarty u. 75. I. em. 7.

Karát 2000 kft.

1117 Budapest, Alíz utca 6/b. fszt. 11

   

Szerviz

 

Next-time Kft

1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7.3. emelet,  304.

Next-store Kft

1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7.3. emelet,  304.

Time service Bt

1085 Budapest, Baross utca 20.

Óramű Kft

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7-em ,316

W.D.L. SERVICE KFT. (Millennium Center)

1052 Budapest, Váci utca 19-21.

CTZ-Szervizpont Kft

1073 Budapest Erzsébet krt 4. félemelet 5

Borkutime Kft

1149 Budapest, Egressy út 17-21.

   

Ötvös

 

Humin Art Bt

1118 Budapest, Regős u. 9

Nagy Péter Miklós

9024 Győr, pápai út 3/A

Papp Csaba

7625 Pécs, Péter u. 42