Juta Óra és Ékszer Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1. A szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: játék) szervezője a Juta-Nefrit Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 18; cégjegyzék- száma: 13 09 186690; adószáma: 12085932-2-13; e-mail elérhetősége: webrendeles@jutakft.hu ; telefonszáma: +36 30 383 22 51)

2. A játékos

2.1. A szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal és magyarországi lakhellyel rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3. A játék leírása

3.1. A szervező a játékot hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/JutaOraEsEkszer) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2021. július 7. napjától 2021. július 11. napjáig tart.

3.3. A játékban azok vesznek részt, akik a Juta Óra és Ékszer Facebook oldalán a játék lebonyolítására létrehozott űrlapot maradéktalanul kitöltik.

3.4. A nyeremények sorsolására 2021. július 12-én, 09:00-kor kerül sor.

3.5. A nyerteseket (3 fő) szervező a https://www.random.org/lists/ weboldal segítségével sorsolja ki.

3.6. A sorsolás nyerteseit a szervező a Juta Óra és Ékszer Facebook oldalán teszi közzé 2021. július 12-én és veszi fel velük a kapcsolatot e-mail formájában. Amennyiben a nyertesek értesítése a szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremények átadását a szervező a pótnyertes(ek) részére bonyolítja le egyező módon.

3.7. A nyertesek a nyereményt átvehetik személyesen a szervezővel való egyeztetést követően a Juta Óra és Ékszer egyik üzletében, vagy futár segítségével szervező postázza azt a számukra.

4.  A nyeremény

4.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

3 db BOSS focilabda

4.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Juta Óra és Ékszer hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

5.3. A játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.

5.4. A játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli. A játék nem kapcsolódik a Facebookhoz és nem hozható kapcsolatba vele. A játékos az adatait a játék szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Facebook nem vesz részt a játék szervezésében, ezért a játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a játékból eredő kötelezettségek alól.

6.  A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

6.1. A játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint a szervező weboldalán található ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban leírt feltételeket.

ÁSZF: https://jutaoraekszer.hu/aszf

Adatkezelési tájékoztató: https://jutaoraekszer.hu/adatkezelesi-tajekoztato